HACCP CAC/RCP 1-1969, Rev. 4.2003

U TRCI ZA ZDRAVLJE BUDITE BRŽI

FARMA PRIRODNIH VITAMINA

Istorijat

belvitin logo-registred1991. godine Dens d.o.o. je osnovan, sa osnovnom delatnošću izvoza i uvoza, najvećim delom usmeren na mesnu industriju bivše Jugoslavije i dobrim delom na parafarmaceutiku. Vlasništvo firme je od osnivanja je 100% privatno.
1992.
godine, delatnost
Dens d.o.o. usmerava u organizovanju sopstvene proizvodnje, tako da je već
1993.
godine, investirano u nabavku proizvodne linije za tabletiranje i blistiranje, kao i linije za pakovanje praškastih proizvoda
1994.
godine otpočela je proizvodnja komprimata uz saradnju sa firmom Mayo co. USA. Kupovinom licence za proizvodnju bombona-komprimata bez šećera, pristupilo se definisanju strategije i misije stvaranja brend proizvoda sa jedinstvenom pozicijom na tržištu Srbije, koja se tada u potpunosti razlikovala od svih domaćih proizvođača i potencijalnih konkurenata.Idejnim projektom će biti rešeni još i strategija predstavljanja, odnosi sistema i podsistema, željena pozicija, kreativna strategija, kreativni plan, kao i uputstva za dalji rad, razvoj i primenu tehnologije.
2009. godine kupovinom od "Pionira" opreme, licenci za proizvodnju, brend proizvoda Belvit S i belvitin
®, tehnoloških znanja (know-how) i receptura više proizvoda, zaokružena je razvojna strategija BELVITIN DOO u pravcu dijetetskih, mineralno-vitaminskih proizvoda pod sloganom FARMA PRIRODNIH VITAMINA. Kontinuiranim ulaganjem u obrazovanje mladih stručnjaka spremnih na izazove vremena u kome živimo i radimo, ali i nekim budućim, investicijama u tehnološka i prostorna rešenja, pozicioniramo se kao savremena i ambiciozna firma.